getToken Method

Deprecated Use OidcAgentClient.getAccessToken instead.

Get the access token

getToken(requestContext: ClientRequestContext): Promise<AccessToken>

Parameter Type Description
requestContext ClientRequestContext  

Defined in

Last Updated: 10 September, 2019